رۆمان

مچەی کەچەی - بەسەرهات 
نووسینی قادر وریا

ژیان و جەنگ و هیچی تر...

ئامەرتات

سینۆهە بەرگی 1

سینۆهە بەرگی 2

تاریک و ڕوون

نزا بۆ ئارمێن

گاردیان

بیرەوەریی دوورخراوەیەک

دایک و تەیمووری لەنگ

دان چه‌رموو

دێزیره

حه‌مه‌دۆک ١

حه‌مه‌دۆک ٢

حه‌مه‌دۆک ٣

حه‌مه‌دۆک ٤

باڵندەکانی دەم با

کۆچی هەورە تریشقە

رمان کلیدر جلد یک

رمان کلیدر جلد 2

رمان کلیدر جلد 3

رمان کلیدر جلد 4

رمان کلیدر جلد 5

رمان کلیدر جلد 6

رمان کلیدر جلد 7

رمان کلیدر جلد 8

رمان کلیدر جلد 9

رمان کلیدر جلد 10

یاخی

بەهلول لە كتێب و هەقایەتاندا