کتێبی مێژۆیی -کوردستان 2

علامه احمد مفتی زاده و کردستان

اتحادیه ی میهنی، حزب دمکرات کردستان عراق و انقلاب

ارتش و كردستان

روحانيون و كردستان

احزاب و كردستان

حزب دمكرات كردستان و انقلاب

قیام ١٨٨٠ کوردستان در اسناد محرمانە بریتانیا 

چیشتی مجیور 

بزاڤی نەتەوەیی کورد لە ڕوانگەی سیاسیەوە

ژینوساید ملت کرد

قازی محمد و جمهوری در آینه اسناد

کۆمارا دێموکراتا کوردستانێ

ملتی پژمردە و کشوری پارەپارە

واقعیاتی در ابهام

سەید ڕەسووڵ بابی گەورە

چهل سال مبارزە در راه آزادی

شەریف پاشا

ئازار و ئەزموون

چپ و جنبش کورد در ایران

تاریخچه‌ی مبارزات ملی کردستان

میرنشینی ئەردەڵان،بابان،سوران

شۆڕەسوارێک لە ڕەگەزی بێستوون

چێشتی مجێوەر

شەرەفنامە