هەنبانەبۆرینە

فەرهەنگی دوانەی ئۆکسفۆرد

شیعری عەرەبی بۆ کوردی

گوڵ‌چنینەوە‌ عەبدوڵڵا‌‌‌‌حەسەن‌زادە

فەرهەنگا گوڵی

فەرهەنگی جوودی

فەرهەنگی ڕیژگە

فەرهەنگی زانستی ئینگلیزی_ کوردی

فەرهەنگی سایکۆلۆژی

فەرهەنگی شاسوار

فەرهەنگی گۆڤەند و زنار

فەرهەنگی موزیک

فەرهەنگی هەژیر بەرگی یەکەم

فەرهەنگی هەژیر بەرگی دووهەم

فەرهەنگی هەرمان بەرگی یەکەم

فەرهەنگی هەرمان بەرگی دووهەم

فەرهەنگی ئاڤێستا

...............