گشتی-لاپەڕەێ دوهەم

جستارهایی پیرامون جنبش ملی کرد

چەپکێک ڕوانگە و ڕەخنە

حکومەتی کوردستان

پەنجەکان یەکتری ئەشکێنن

درۆ و دراو

داستانی ژیانەوە

با این رسوایی چە بخشایشی

ئه‌دیب و گزیری پۆلیس

گۆڵبژێرێک لە قسەکانی شەهید دوکتور قاسملوو

بیری لێنین و باغەکانی سەمەرقەند

بەهاری عەڕەبی