لوڕستان لە سەفەرنامەی گەشتیاراندا

گەشتێک به کۆماری مەهاباددا

کوردستان یان نەمان

کورد و عەجەم

کورد لە بەڵگەنامەکانی بەریتانیادا

شۆڕشى شێخ سەعیدى پیران و سۆڤێت

سی ساڵ خەبات و وڵاتێکی وێران

رەوتی چەپ لە باشووری کوردستان

رێگایەک بە کوردستاندا

رشتەی مرواری ١

رشتەی مرواری ٢

جینۆسایدی گەلی کورد

ترور به نام خدا 

فصل ترجمە نشدە کتاب تاریخ معاصر کردها

تاریخ کرماشان

دوو رِوانگە و دوو ڕەوتی نێوخۆیی دێموکرات

بەدەم رێگەی ژیانەوە . بەرگی یەکەم

بەدەم رێگەی ژیانەوە. بەرگی دووهەم

ناکۆکییە نێوخۆییەکانی کورد

مناسبات ارضی در کردستان

مشروطیت و کردستان

مامە عەودە

...............

با این رسوایی چە بخشایشی