کوردستان

دشواری های راه مبارزە – ابراهیم چوکلیDownload ……………Download ئورووپاییەک لە وڵاتی کوردانداDownload